Vergoedingen en Tarieven

Basisverzekering

Dieetadvies is opgenomen in het basispakket van uw zorgverzekering. Per kalenderjaar worden 3 behandeluren vergoed, dit komt neer op 4 tot 6 consulten per jaar. Diëtistenpraktijk Nootdorp heeft een contract afgesloten met alle zorgverzekeraars. De rekening wordt rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd.

Aanvullende verzekering

Wanneer u een aanvullende verzekering heeft afgesloten kan het zijn dat uw verzekeraar meer behandeluren vergoed. Hier kunt u gebruik van maken zodra de uren uit het basispakket zijn gebruikt. In het overzicht aanvullende pakketten zorgverzekeraars kunt u kijken of u in aanmerking komt voor vergoeding vanuit de aanvullende verzekering.

Bekijk de zorgverzekeringwijzer

In dit overzicht zijn collectieve aanbiedingen van zorgverzekeraars niet opgenomen. Raadpleeg dus altijd uw polisvoorwaarden voor uw specifieke situatie.

Eigen risico

Voor 2018 is het wettelijke eigen risico door de overheid vastgesteld op €385 euro per persoon per kalenderjaar. Dit tarief geldt vanaf de leeftijd van 18 jaar. Dieetadvisering uit het basispakket valt onder het eigen risico. Voor mensen die behandeld worden vanuit de ketenzorg en voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico. Indien u uw eigen risico reeds heeft besteed aan medicijnen of andere zorg, ontvangt u geen rekening van de diëtist en zal deze door de zorgverzekeraar worden betaald.

Directe Toegankelijkheid Diëtetiek

Sinds 2011 is de diëtist direct toegankelijk. Dit betekent dat u ook zonder verwijzing van uw huisarts of specialist een afspraak bij Diëtistenpraktijk Nootdorp kunt maken. Bij sommige verzekeraars komt u echter alleen in aanmerking voor een vergoeding als u een verwijsbrief heeft. Raadpleeg hiervoor de polis van uw zorgverzekering.

Tarieven

U dient de rekening zelf te betalen wanneer:

  • u niet verschijnt op een gemaakte afspraak, deze dient 24 uur van te voren worden afgezegd;
  • u meer behandel uren gebruikt dan volgens de polis vergoed worden;
  • u niet voldoet aan de door de zorgverzekeraar gestelde eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Binnen de praktijk worden dan de volgende tarieven gehanteerd:

  • eerste consult/ intake 60 min: € 75,- (inclusief uitwerking advisering)
  • vervolgconsult 30 minuten: € 30, –
  • vervolgconsult 15 minuten: € 15, –
  • maken van een rapportage naar de verwijzer: € 15, –
  • extra kosten huisbezoek € 20, –

De bovenstaande bedragen worden middels een machtiging geïncasseerd.